Algemene voorwaarden October

Definities

Affiliate: een persoon die een Oktoberrekening opent met een verwijzingscode en 500 euro uitleent (of 200 euro als de Verwijzer profiteert van loyaliteitsvoordelen).
Analist: een persoon die onderzoekt of het Project in aanmerking komt voor financiering.
AV: deze algemene voorwaarden van de Site
Betaalrekening: een Betaalrekening die verbonden is aan de Oktoberrekening
Oktoberrekening: de Rekening die is geopend op
app.october.eu en de Betaalrekening die daaraan verbonden is.
Downloadable Content: content die kan worden gedownload van de Site.
Lenerovereenkomst: een overeenkomst die de voorwaarden beschrijft van de lening die een Lener via de Site ontvangt van Leners.
Lener: een bedrijf dat een lening heeft verkregen voor een Project.
Oktober: verwijstnaarO

Preambule

Wij heten u welkom op october.eu en alle subdomeinen connect.october.eu en app.october.eu (hierna de "Site ").

Toegang tot de Site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze AGV in hun geheel.

Door de Site te bezoeken, erkent de Gebruiker ervan op de hoogte te zijn dat participatieve financieringsdiensten niet vallen onder het depositogarantiestelsel dat is ingesteld overeenkomstig Richtlijn 2014/49/EU en dat beleggingen voor participatieve financieringsdoeleinden die via de Site zijn verworven, niet vallen onder het beleggerscompensatiestelsel dat is ingesteld overeenkomstig Richtlijn 97/9/EG.

October verstrekt geen beleggingsadvies of aanbevelingen met betrekking tot de geschiktheid van een aanbod dat op de Site voor Gebruikers wordt gepubliceerd, wat Gebruikers uitdrukkelijk aanvaarden, en elke beleggingsbeslissing door Gebruikers wordt op eigen verantwoordelijkheid genomen.

Informatie over het aanbod van October Connect is te vinden in de rubriek connect.october.eu, die wordt beheerd en gepubliceerd door October SA.

Informatie voor professionele beleggers is te vinden in de rubriek october.eu/lenders/institutional, die wordt aangeboden door October Factory. De andere delen van de Site worden beheerd en gepubliceerd door October IFP.

De Site wordt gehost door OVH (RCS Lille Métropole 424 761 419), een bedrijf gevestigd te 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk, en Amazon Web Services LLC, P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226.

Alle geschillen met betrekking tot met name de geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging van deze AGV vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken

Het surfen op de Site is onderworpen aan de geldende Europese en Franse wet- en regelgeving en aan deze AGV.

1. Toegang tot de Site

1.1. algemene bepalingen

Om toegang te krijgen tot alle functies van de Site, moet u meerderjarig zijn, niet worden beschouwd als een "US person" zoals gedefinieerd door de Amerikaanse belastingdienst, een bankrekening hebben in de eurozone, een geldig e-mailadres en een Europees mobiel telefoonnummer.

Voor leners die van plan zijn Europa te verlaten, raden we u ten zeerste aan om de touch-id of face-id functie op uw oktober account te activeren voordat u vertrekt. Dit zorgt voor een veilige toegang tot uw account, zelfs als u in het buitenland bent.

Voor toegang tot bepaalde secties van de Site is het gebruik van persoonlijke toegangscodes vereist. In dat geval is het jouw verantwoordelijkheid om passende maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van deze codes te waarborgen, die je op elk moment kunt wijzigen, maar het aantal pogingen om toegang te krijgen tot deze secties kan worden beperkt om frauduleus gebruik van deze codes te voorkomen, en we nodigen je uit om ons op de hoogte te stellen van elk frauduleus gebruik waarvan je kennis krijgt.

Je gaat ermee akkoord dat de informatie die je ons geeft en die wij opslaan correct is en bewijst wie je bent. Breng ons op de hoogte van eventuele wijzigingen in deze informatie.

Als u deze regels niet naleeft, kan uw toegang tot de site worden opgeschort en zullen wij u van een dergelijke opschorting op de hoogte stellen.

Hoewel we ernaar streven dat de Website te allen tijde toegankelijk is, kunnen we de toegang niet in alle omstandigheden garanderen en kan de toegang tot de Website worden onderbroken zonder enige aansprakelijkheid van October, met name voor onderhoud, updates of enige andere reden buiten onze controle. Het surfen op de marktplaats is volledig beveiligd (SSL - https).

1.2 Registratie van Lenders

1.2.1 Pre-registratie - Stap 1: Validatie van de algemene voorwaarden

Om de lijst met Projecten op de Site te raadplegen, moet u eerst de volgende handelingen uitvoeren:

 • Registreren door uw naam, e-mailadres en een wachtwoord van ten minste 8 tekens waarvan 1 cijfer in te voeren.
 • Accepteer de AV, evenals de algemene voorwaarden van de Payment Service Provider, die u kunt vinden op de pagina en.october.eu/cgupsp. Klik op het vakje om aan te geven dat u akkoord gaat.
 • Controleer je e-mail en klik op de link die we je hebben gestuurd om je account te bevestigen
  • We zetten je ook op de lijst voor e-mailcommunicatie over nieuwe Projecten en tips en trucs. Je kunt je op elk gewenst moment afmelden
  • op elk gewenst moment.
  • U kunt nu beslissen of u doorgaat met het registratieproces of alleen de Projecten wilt bekijken.

1.2.2 Voorregistratie - Fase 2: Beveiliging, dubbele authenticatie en eenvoudige elektronische handtekening

U wordt om enkele aanvullende gegevens gevraagd, waaronder uw geboortedatum, woonplaats en mobiele telefoonnummer

Wanneer je investeert en leningcontracten ondertekent op de Site, is dat veilig en beveiligd. We gebruiken een authenticatiesysteem met twee factoren dat uit twee stappen bestaat:

 • De eerste stap is het invoeren van je e-mailadres en wachtwoord.
 • Voor de tweede stap sturen we je een sms met een code die je op de Site moet invoeren.

1.2.3 Registratie: KYC (Know Your Customer) proces - Verificatie van uw identiteit

Als agent van de Payment Service Provider faciliteert October IFP crowdfunding en is het verplicht om te voldoen aan de regelgeving tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Om toegang te krijgen tot alle functies van de Site, inclusief investeren, moet u ten minste 3 documenten overleggen:

 • Een kopie van 2 verschillende geldige identiteitsdocumenten
 • Een persoonlijk bankafschrift of vergelijkbaar

Oktober kan u om aanvullende documenten vragen, afhankelijk van bijvoorbeeld het type bank dat u gebruikt of uw fiscale woonplaats.

Het proces van het controleren van je documenten en identiteit is handmatig en kan tot twee werkdagen duren. Elke valse of onregelmatige informatie kan aanleiding geven tot een onderzoek om fraude te voorkomen.

1.2.4 Toetreding algemene kennistest en berekening nettowaarde

Aan het einde van het Verificatieproces wordt u gevraagd een algemene kennistoets voor toetreding (in de vorm van een meerkeuzevragenlijst) in te vullen om te beoordelen of de door October IFP aangeboden diensten voor u geschikt zijn. U wordt verzocht deze toets ten minste eenmaal per twee jaar in te vullen. Ten behoeve van deze toets begrijpt en erkent u het belang van het verstrekken van nauwkeurige en actuele informatie.

Zodra u deze algemene kennistoets hebt afgelegd, hebt u de mogelijkheid om bij het IFP een aanvraag in te dienen om te worden behandeld als een Verfijnde Kredietgever. In het geval van een dergelijke aanvraag begrijpt en erkent u dat u zich bewust bent van de gevolgen van het verlies van de bescherming die verbonden is aan de status van Niet- Verfijnde Kredietgever.

Als u een niet-geavanceerde kredietverstrekker bent, moet u ook uw nettowaarde opgeven. Er is een berekeningshulpmiddel beschikbaar om u te helpen uw nettowaarde te bepalen. De simulatie van uw vermogen om verliezen te dragen wordt na de eerste simulatie elk jaar opnieuw bekeken.

Als u meer dan € 1.000 of 5% van uw vermogen in een Project investeert, krijgt u risicowaarschuwingen te zien en wordt u gevraagd om uw uitdrukkelijke toestemming te geven voordat u verder gaat met de investering. Voor dit soort investeringen en in bepaalde omstandigheden mag het IFP een niet-geavanceerde Kredietverstrekker geen toestemming geven om via de Site leningen te verstrekken onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de ECSP-verordening.

1.2.5 Financiering van uw Oktoberrekening

Om te investeren op de Website zoals uiteengezet in clausule 2, moet u uw Oktoberrekening financieren, wat u kunt doen door gebruik te maken van een creditcard (tot € 1.000 per transactie, met een limiet van € 2.000 binnen 30 dagen) of door geld over te maken via een bankoverschrijving.

1.3 Registratie van kredietnemers

1.3.1 Test gratis en vrijblijvend of uw bedrijf in aanmerking komt voor oktoberfinanciering

Om erachter te komen of uw bedrijf in aanmerking komt voor financiering van oktober, klikt u op de volgende link: october.eu/borrow. U moet het registratienummer van uw bedrijf, het gewenste financieringsbedrag en het doel van de financiering opgeven.

Om de resultaten van uw subsidietest te ontvangen, moet u zich registreren en uw e-mailadres raadplegen om een bevestiging te krijgen en meer te weten te komen over de financieringsvoorwaarden.

1.3.2 De financieringsaanvraag voorbereiden en analyseren

Om een financieringsaanvraag in te dienen, moet u een aantal documenten opsturen, waaronder (maar niet beperkt tot):

 • Uw laatste drie ondertekende belastingaangiften en een verklaring van de bijbehorende indiening ;
 • Uw laatste bankafschriften die zijn geverifieerd door een accountant of de Raad van Commissarissen.

Een analist kan contact met u opnemen via e-mail en telefoon om uw wensen te begrijpen en kan indien nodig om aanvullende documentatie vragen. De analist zal vervolgens uw leningaanvraag formeel indienen bij het Investeringscomité van October Factory. Na validatie van uw leningaanvraag door dit comité, zal October IFP beslissen of u in aanmerking komt voor crowdfundingdiensten.

1.3.3 KYC (Know Your Customer) proces - Verificatie van de identiteit van uw bedrijf en de identiteit van de functionaris(sen) die gemachtigd zijn om het bedrijf te binden

October Factory is onderworpen aan de geldende regelgeving met betrekking tot de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en als zodanig moeten wij de identiteit van de eindbegunstigden van de transactie en de bestuurders van de onderneming tegelijk met de kredietanalyse valideren.

Elke valse of onregelmatige verklaring kan onderworpen worden aan een specifieke verwerking om fraude te voorkomen.

Door deze AGV te aanvaarden, bevestigt u in het bijzonder dat :

 • u geen strafblad heeft met betrekking tot overtredingen van nationale regels op het gebied van handelsrecht, insolventierecht, financiële diensten, anti-witwasrecht, fraudewetgeving of beroepsaansprakelijkheidsverplichtingen; en
 • je niet gevestigd bent in een niet-coöperatief rechtsgebied, zoals erkend door het relevante EU-beleid, of in een derde land met een hoog risico in overeenstemming met artikel 9, lid 2, van Richtlijn (EU) 2015/849.

1.3.4 Aanvaarding van de leningofferte / Elektronische handtekening

Na de beraadslagingen van het October Factory en October IFP Investment Committee, zullen wij u informeren over de aanvaarding of weigering van financiering voor uw Project, en u erkent uitdrukkelijk dat deze beslissing naar eigen goeddunken wordt genomen, en dat wij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de beslissing tot weigering.

Als wij uw Project goedkeuren, zullen wij het pas op de Site plaatsen nadat u de Lenersovereenkomst heeft ondertekend. Deze overeenkomst bevat de informatie die u ons heeft gegeven in de punten 1.3.1 tot 1.3.4 van de AGV, en informeert u ook over de lening die u verkrijgt (bedrag, looptijd, rentepercentage, vergoedingen en provisies, geschat JKP). Het bevat ook de wettelijke voorwaarden voor het plaatsen van uw Project op de Site.

U moet de Lenersovereenkomst bestuderen en ondertekenen, handmatig of elektronisch.

Door het ondertekenen van de Lenersovereenkomst en het mandaat in de bijlagen, machtigt u October IFP om de leningsovereenkomsten met de Leners namens u te ondertekenen.

1.3.5 Mogelijke annulering van de leningofferte

Als October IFP redelijkerwijs een omissie, fout of onnauwkeurigheid in de door u verstrekte informatie vaststelt die een wezenlijke invloed zou kunnen hebben op de verwachte uitvoering van de leningofferte, wordt u verzocht deze informatie zo snel mogelijk aan te vullen of te corrigeren.

Bij gebreke van een dergelijke onmiddellijke wijziging kan October IFP :

 • de leningaanbieding op de Site opschorten totdat de informatie is aangevuld of gecorrigeerd, maar niet langer dan 30 kalenderdagen; en
 • bij gebrek aan een passende correctie of wijziging binnen 30 kalenderdagen, wordt het leenaanbod geannuleerd.

2. Gebruik van de Site

Om onze Site te kunnen gebruiken, moet je beschikken over de juiste hardware en software voor internet.

Wij willen je eraan herinneren dat het internet niet 100% veilig is en dat wij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor problemen met jouw gegevens, zoals fouten, vertragingen of virussen. Wij hebben geen controle over communicatielijnen, computerapparatuur of software, en wij zijn niet verantwoordelijk als iemand jouw gegevens, informatie of andere inhoud gebruikt zonder jouw toestemming.

Op sommige beveiligde delen van de Site kunt u informatie vinden over beleggen of geld lenen, en kunt u geld lenen aan bedrijven of geld lenen van particulieren.

U stemt ermee in de informatie op de Site alleen te gebruiken om te beslissen of u geld wilt lenen of uitlenen.

Daarnaast stemt u ermee in om October schadeloos te stellen voor alle schade of verlies die kan voortvloeien uit uw gebruik van de service, hetzij direct of indirect.

Onthoud dat je niet mag:

 • Inhoud deelt die schadelijk, lasterlijk, kwaadwillig of inbreukmakend op iemands privacy is.
 • De site niet mag gebruiken voor politieke, propaganda- of reclamedoeleinden.
 • Inhoud mag delen die ongepast is voor kinderen.
 • Iets illegaals doen, zoals het stelen van iemands software of foto's.
 • Een valse naam zult gebruiken of iets slechts over iemand zult zeggen.

October is niet verantwoordelijk voor problemen met betrekking tot het gebruik van de Site.

2.1 Diensten aangeboden op de Site

2.1.1 Je wilt lenen op de Site

Met de Oktoberrekening kunt u uw geld investeren in bedrijfsleningen. U kunt een Oktoberrekening openen en vanaf € 20 lenen aan bedrijven die door onze analisten zijn geselecteerd. Kies de bedrijven waarin u geïnteresseerd bent, leen in een paar klikken en ontvang maandelijkse betalingen. Lees de voorwaarden van onze Payment Service Provider of een door October IFP aangestelde tussenpersoon op de Site op en.october.eu/cgupsp waarin wordt beschreven hoe betalingen en terugbetalingen op uw Oktoberrekening werken.

Geld uitlenen aan kleine en middelgrote ondernemingen brengt het risico met zich mee dat de geleende bedragen geheel of gedeeltelijk verloren gaan, en vereist dat u de geleende bedragen voor de gehele duur van de lening vastlegt. Diversifieer uw investeringen over meerdere Projecten om het risico van wanbetaling en verlies op een bepaald Project te compenseren. Diversificatie is van cruciaal belang voor elke Geldschieter op een platform zoals het onze. Neem de tijd om na te denken over en de documentatie te lezen die beschikbaar is op de Site en controleer alle informatie die u nuttig acht voordat u uw beslissing neemt.

October IFP is niet verantwoordelijk voor de financiële en fiscale gevolgen van de leningen die u op de Site toekent. U behoudt het volledige initiatief en de volledige verantwoordelijkheid voor de keuzes die u maakt bij het toekennen van leningen op de Site.

2.1.2 U wenst te lenen op de Site

Als je een bedrijf bent in Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië of Nederland, kun je een lening aanvragen om een Project te financieren.

October beoordeelt uw aanvraag en brengt u in contact met potentiële investeerders. U dient nauwkeurige informatie te verstrekken over uw bedrijf en uw Project.

Lees voordat u gebruik maakt van onze diensten de algemene voorwaarden van onze Payment Service Provider of een door October IFP aangewezen tussenpersoon op de Website: https: //fr.october.eu/cgu-lemonway/

Geld lenen kan riskant zijn, dus zorg ervoor dat u de middelen hebt om het terug te betalen.

Wij geven geen financieel advies en zijn niet verantwoordelijk voor financiële of fiscale problemen met betrekking tot uw lening. U bent verantwoordelijk voor het beheren van uw eigen Project en het terugbetalen van leningen die u via de Site ontvangt.

2.1.3 U wilt Oktober introduceren bij uw kennissen

Oktober Lenders ontvangen een unieke promotiecode die ze kunnen delen met hun kennissen. De promotie werkt als volgt: als een Referrer zijn code deelt met een Affiliate, ontvangen beiden een bonus van €20 wanneer de Affiliate een Oktoberrekening opent met de promotiecode en €500 leent (of €200 als de Referrer loyaliteitsvoordelen heeft).

Leners kunnen tot €200 aan bonussen verdienen door anderen op de Site te introduceren. Zodra deze limiet is bereikt, zullen Referrers geen bonussen meer ontvangen. Om bonussen te blijven verdienen, moeten Referrers Professionele Partners van October IFP worden en een contract tekenen met October IFP. In dit contract staan de voorwaarden waarop Referrers worden beloond voor het introduceren van October IFP bij mensen die geïnteresseerd zijn in zakelijke leningen. Om een partnerschap met October IFP aan te gaan, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

2.2 Downloadbare inhoud

We kunnen Downloadbare Content aanbieden op de Site, en door het downloaden of gebruiken van dergelijke content, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze GBV.

Wij geven u toestemming om de downloadbare inhoud te gebruiken voor uw persoonlijk en privégebruik, gratis en zolang de inhoud wordt beschermd door het auteursrecht. U mag dit recht echter niet overdragen aan iemand anders en u moet onze toestemming krijgen om de downloadbare inhoud te reproduceren, te wijzigen, te vertegenwoordigen of te distribueren.

2.3 Persoonlijke gegevens

Voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, kunt u ons privacybeleid.

3. Prijsvoorwaarden

Voor de prijzen van de diensten die op de Site worden aangeboden, verwijzen we naar onze prijsvoorwaarden.

4. Belasting

Op de Site verstrekken wij informatie over de belasting van leningen die door kredietverstrekkers worden verstrekt. Deze informatie wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en vormt geen belastingadvies. October IFP is niet verantwoordelijk voor de financiële of fiscale gevolgen van leningen die op de Site worden verstrekt of ontvangen. Wij raden u aan uw eigen juridisch of fiscaal adviseur te raadplegen om uw persoonlijke situatie te bestuderen.

5. Bewijs overeenkomst

Aanvaarding van de AGV langs elektronische weg heeft tussen partijen dezelfde bewijskracht als een overeenkomst op papier

Elektronische records die in computersystemen worden bewaard, zijn veilig en worden beschouwd als bewijs van communicatie tussen de partijen.

Contractuele documenten worden opgeslagen op een betrouwbaar en duurzaam medium dat als bewijs kan worden gebruikt.

6. Leningcontracten

6.1 Leningcontracten ondertekend door de Lenders

Door de GCU te aanvaarden, stemt u er als Uitlener mee in dat het ondertekenen van leningscontracten op de Site de volgende stappen omvat, die een eenvoudige elektronische handtekening vormen in de zin van artikelen 1365 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek:

 • Stap 1: Registreer u op de Site door artikel 1 van de GCU te volgen.
 • Stap 2: Kies een Project en een investeringsbedrag.
 • Stap 3: Wanneer u tekent, zullen wij de belangrijke details van de transactie voor u samenvatten. U moet uw acceptatie van de AVV herhalen, het acceptatievakje aanvinken en op "valideren" klikken om aan te geven dat u klaar bent om de overeenkomst te ondertekenen. U kunt het contract openen en downloaden vanaf uw persoonlijke ruimte op de Site.
 • Stap 4: Controleer uw identiteit door de validatiecode die u per sms is toegestuurd in te voeren in het daarvoor bestemde veld op de Site om de handtekening te voltooien en aan te tonen dat u instemt met de transactie.

Als u een potentiële niet-geavanceerde Kredietverstrekker bent, geniet u van een afkoelingsperiode van 4 kalenderdagen, tijdens dewelke u uw investeringsaanbod of blijk van interesse in het equity crowdfunding aanbod op elk moment zonder opgave van reden en zonder betaling van een boete kunt herroepen. De afkoelingsperiode gaat in op het moment van het investeringsaanbod of de blijk van interesse.

Voor het verstrijken van deze periode kunt u dit recht uitoefenen door uw verzoek via de Site, chat op de Site of [email protected] in te dienen.

Zie een voorbeeld van een leencontract.

6.2 Beheer van de inning van de leencontracten van Finsquare

Na de overname van Invex (onder de handelsnaam Finsquare) door October SA, staat October Factory in voor de minnelijke invordering van de schuldvorderingen die aanvankelijk door Invex werden bemiddeld.

In geval van laattijdige betaling of niet-betaling door de Lener in het kader van de leningsovereenkomsten gaat October Factory namens de Leners over tot de minnelijke of gerechtelijke invordering van de leningen en neemt alle nodige maatregelen (of laat deze nemen) voor de invordering van de leningen en, in voorkomend geval, voor de uitvoering van de afgesloten verzekeringen.

October Factory verzorgt de minnelijke invordering namens alle Leners voor hetzelfde Project.

Voor elke handeling die zij in dit kader verricht, vermeldt October Factory haar bevoegdheid om te handelen in naam en voor rekening van de Leners voor hetzelfde Project en de rechten van de Leners ten opzichte van de Lener, in het bijzonder elke schuldbekentenis in het kader van een collectieve procedure van de Lener.

October Factory mag alle akten, documenten, contracten met betrekking tot de leningen die het Project hebben gefinancierd, alsook de afgesloten verzekeringspolissen en de informatie die ze bevatten, gebruiken voor de acties die nodig zijn voor de terugvordering van de leningen, binnen de grenzen van de vertrouwelijkheidsclausules die erin kunnen worden opgenomen en de dwingende wettelijke en reglementaire bepalingen.

October Factory heeft het recht om in naam en voor rekening van de Lenders te heronderhandelen over en in te stemmen met aanpassingen van de leningen en alle instrumenten uit te voeren die nodig zijn voor een dergelijke heronderhandeling, op voorwaarde dat een dergelijke heronderhandeling, naar de mening van October Factory, de inning zal versnellen of verbeteren of een verslechtering of verlies van de nominale waarde van de leningen zal voorkomen, op voorwaarde dat de Lenders vooraf op de hoogte worden gebracht van dergelijke voorgestelde aanpassingen

In verband met dergelijke inningsacties en eventuele heronderhandelingen zal October Factory ervoor zorgen dat zij altijd handelt in overeenstemming met wat zij beschouwt als in het beste belang van alle Lenders van het Project van de Lener.

October Factory verklaart dat zij alle formaliteiten heeft vervuld die door de toepasselijke regelgeving worden vereist om geldig gemachtigd te zijn om schuldvorderingen te innen voor rekening van derden, in het bijzonder, voor Frankrijk, door de artikelen L. 124-1 en R. 124-1 tot R. 124-7 van de Code des procédures civiles d'exécution (codificatie van het decreet nr. 96-1112 van 18 december 1996 tot regeling van de personen die de minnelijke invordering van schuldvorderingen voor rekening van derden uitvoeren) October Factory verbindt zich ertoe om tijdens de volledige duur van haar inningsmandaat van kracht te blijven met betrekking tot de toepasselijke lokale wetgeving.

6.3 Overdracht van vorderingen

Op dit moment kunt u uw vorderingen niet overdragen op de Site. Als u besluit uw vorderingen aan iemand anders over te dragen, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u dit op wettige wijze doet en dat u zich houdt aan alle afspraken die u hebt gemaakt, zoals het doorsturen van betalingen. October Factory kan uw Betaalrekening niet wijzigen en zal de leningen beheren alsof ze nog steeds van u zijn.

7.Informatie op de Website

7.1 Algemene bepalingen

Wij streven ernaar u nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken op de Site. Aangezien de overdracht van gegevens en informatie via internet echter niet betrouwbaar kan zijn, kunnen wij niet garanderen dat alle informatie op deze Site nauwkeurig is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke informatie.

Wij wijzen u erop dat er fouten of weglatingen kunnen voorkomen in de informatie die beschikbaar is op de Site, met name door tussenkomst van derden, en wij raden u aan ons op de hoogte te stellen van eventuele onnauwkeurigheden of weglatingen door een e-mail te sturen naar [email protected].

De informatie op de Website is louter informatief en vormt geen aanbod om een contract aan te gaan, noch een advies of een aanbeveling van welke aard dan ook. October IFP geeft geen financieel of fiscaal advies.

Raadpleeg voor advies uw gebruikelijke adviseurs, met name op juridisch en fiscaal gebied.

October IFP is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de informatie op de Site.

7.2 Hyperlinks

De links op de Website kunnen u naar andere Websites brengen waarover wij geen controle hebben. Wij hebben deze links opgenomen om u te helpen bij uw navigatie op internet, maar het is uw verantwoordelijkheid om te beslissen of u deze andere Websites wilt bezoeken.

Als u hypertextkoppelingen naar onze Website wilt maken, stuurt u een e-mail naar [email protected] voor voorafgaande toestemming.

8. Sluiten van uw oktober account

8.1 Op verzoek van een Gebruiker

Als u geen deel uitmaakt van een leningsovereenkomst, kunt u uw Oktober Account op elk gewenst moment sluiten. Als u deel uitmaakt van een leningsovereenkomst, moet u wachten tot de leningsovereenkomst is afgelopen voordat u uw Oktober Account kunt sluiten.

Door uw account te sluiten gaat u ermee akkoord dat:

 • Je geen toegang meer hebt tot je Oktober Account.
 • U niet langer informatie of mogelijkheden van de Site zult ontvangen.
 • U niet langer gebruik kunt maken van de diensten van de Site.

Om je Oktober Account te sluiten, stuur je een e-mail naar [email protected] vanaf je geregistreerde e-mailadres en geef je aan dat je je account wilt sluiten.

Zorg ervoor dat er geen saldo meer op uw Oktober Account staat voordat u het verzoek tot sluiting van uw account verstuurt.

U ontvangt binnen 30 dagen na het afsluiten van uw account een bevestigingsmail van October IFP.

8.2 Op verzoek van de Payment Service Provider

De Payment Service Provider die October IFP heeft aangesteld als zijn agent is Lemon Way, een betalingsinstelling erkend door de Autorité de contrôle prudentiel et de résolution onder het identificatienummer 53014.

Zoals vermeld in artikel 18(2) van de TOS van Lemon Way, kan Lemon Way de Betaalrekening van een Gebruiker naar eigen goeddunken beëindigen. In dit geval zal October IFP ook de Oktoberrekening van de Gebruiker sluiten. Zelfs als de Kredietverstrekker nog leningen in aflossing heeft, is dit wat October IFP vervolgens zal doen:

 • Oktober IFP kan uw leningen terugkopen tegen de volgende waarde
  • Het uitstaande kapitaal voor leningen zonder betalingsproblemen.
  • Een gereduceerd bedrag (40-100% van het uitstaande kapitaal) voor alle andere situaties, naar goeddunken van October IFP.
 • October IFP kan aanbieden om vorderingen en leningen te kopen
  • Als u dit accepteert, wordt er een overeenkomst voor de overdracht van vorderingen tussen u en October IFP ondertekend. U ontvangt dan het geld op uw October Account. U moet het beschikbare saldo van uw October Account afhalen. Na de overdracht sluit October IFP de rekening en informeert u per e-mail.
  • Als u het aanbod afwijst, sluit October IFP de rekening af en stelt u u per e-mail op de hoogte. U ontvangt geen terugbetaling van de leners.

8.3 Bij besluit van Oktober

Een Oktoberrekening kan door October IFP worden gesloten of geblokkeerd als een van de volgende situaties zich voordoet:

 • Onregelmatig gebruik van de Oktoberrekening
 • Onbehoorlijk gedrag, inclusief fraude
 • Weigering om belangrijke informatie of context te verstrekken
 • Verstrekken van valse of foutieve documenten
 • Account langer dan een jaar niet gebruikt.

Oktober IFP zal besluiten om deze maatregel te nemen als:

 • De Gebruiker zich niet houdt aan de regels in de GCU
 • De Gebruiker onjuiste of onvolledige informatie verstrekt
 • Er een risico op fraude of illegale activiteiten bestaat
 • Er veel terugbetalingen, geannuleerde transacties of ongeautoriseerde transacties zijn.

October IFP zal u uitleggen waarom de beslissing is genomen om uw Oktober Account te sluiten. October IFP kan u toestaan de account opnieuw te gebruiken, maar u bent hiertoe niet verplicht.

October IFP kan u om verdere documentatie vragen en kan u toestaan de account weer te gebruiken als het de informatie controleert en van mening is dat deze correct is, maar als het probleem blijft bestaan, zal de account permanent worden geblokkeerd.

9. Intellectuele eigendomsrechten

De Site en alle elementen ervan (zoals handelsmerken, afbeeldingen, teksten, video's, enz.) worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

We hebben veel tijd en geld gestoken in het maken van deze Site, dus tenzij anders vermeld, mag je deze alleen gebruiken voor persoonlijk gebruik.

Je mag de Site (of een deel ervan) niet gebruiken, kopiëren of weergeven voor andere doeleinden, waaronder het verdienen van geld.

10. Verwijzingen naar

In zeldzame gevallen kunnen we je toestemming geven om de Site geheel of gedeeltelijk te kopiëren of weer te geven op specifieke platforms. Om deze toestemming aan te vragen, kun je een e-mail sturen naar [email protected]of per post naar het volgende adres: oktober IFP, 94 rue de la Victoire, 75009 Parijs.

11. Vorderingen

11.1. u bent een Kredietgever, Kredietnemer of partner van October

De klachtenprocedure van October IFP is beschikbaar door op deze link te klikken.

11.2. u bent een professionele investeerder

De klachtenprocedure van October Factory is beschikbaar hier.

11.3. u valt niet onder een van de bovenstaande categorieën

In alle andere gevallen kunt u uw klacht sturen naar het volgende adres: [email protected]

12. Kredietbeleid en kredietbeoordelingsmethode

Het kredietbeleid en de ratingmethode die door IFP worden toegepast, zijn beschikbaar door op deze link te klikken.

13. Wijzigingen van de Site en de Voorwaarden

We kunnen de inhoud en informatie op de Website en de Voorwaarden te allen tijde wijzigen, ook om te voldoen aan nieuwe wet- of regelgeving of om de Website te verbeteren. Alle wijzigingen zullen worden toegevoegd aan de Voorwaarden.

Als we de GBV wijzigen en je de Website blijft gebruiken, betekent dit dat je de nieuwe GBV aanvaardt.

Datum van laatste wijziging van de AVG: 6 november 2023